مجتمع تجاری و اداری و ورزشی سامان

مجتمع فرهنگی ورزشی تجاری سامان بیشتر  در زمینه ورزشی فعالیت دارد و علاوه بر امکانات معمول و رایج ورزشی، کلاس‌های آب درمانی، ایروبیک و کلاس‌های آموزشی شنا برای تمام سنین را نیز دارد. همچنین این مجموعه تالار عروسی و سالن کنسرت را نیز دارد و یکی از بهترین مجموعه های تجاری شهریار محسوب می شود.

مجتمع تجاری و اداری و ورزشی سامان به زودی با شما خواهیم بود